Utomhusmiljö & snö

LEMBLA Fastighets AB strävan är att utomhusmiljön vid våra fastigheter skall vara en rofylld och trivsam samlingsplats för hyresgästerna och en lekplats för barnen.

Mopeder och motorcyklar kan ställas upp går anvisade platser på gården där så är möjligt men får inte köras in på gården. Motorn skall vara avstängd.

Mopeder och motorcyklar får inte ställas upp i källarutrymmen. Kontakta kundtjänst om du har frågor kring detta.

Det finns möjlighet att hyra garage och parkeringsplats till några av våra fastigheter. När du erhåller ett hyresavtal för ett garage eller en parkeringsplats kan detta avtal inte överlåtas till en andrahandsuthyrning. Kontakta kundtjänst om du har frågor kring detta.

Det är inte tillåtet att skräpa ner i våra utomhusmiljöer, plocka upp skräp och kasta i utställda papperskorgar.

Var aktsam om våra träd och planteringar, använd gång- och cykelbanor och gena inte genom planteringarna.

Husdjur

Det är inte tillåtet att ha husdjur i våra fastigheter. Hundar och katter får heller inte rastas i våra fastigheters tillhörande utomhusmiljöer. Är olyckan framme så plocka upp efter ditt husdjur.

Var särkilt noga med detta när det gäller barnens lekområden.

Rökning

Rökning är förbjuden i våra lägenheter samt inom fastighetens område.

Snöröjning

LEMBLA Fastighets AB ombesörjer snöröjning kring våra fastigheter. Vi brukar anmoda snöröjning även vid små mängder snö men ibland avvaktar vi något för att se om snöfallet upphör eller lättat. Men vi har ständigt underlaget under uppsikt och både skottning och sandning sker på våra gångvägar, vägar och parkringsplatser.