Lämna nycklar

Samtliga nycklar skall återlämnas till LEMBLA Fastighets AB när du flyttar! Detta gäller även tvättlås och elektroniska låsbrickor.

Om inte LEMBLA Fastighets AB får tillbaka samtliga nycklar måste nya lås installeras vilket debiteras dig.

Nycklarna lämnas hos fastighetsskötaren alternativt besiktningsmannen senast klockan 12.00 på avflyttningsdagen.

Sker avflyttningen på en helg, kontakta fastighetsskötaren/besiktningsmannen i god tid och avtala om återlämning av nycklarna i god tid före klockan 12.00 första vardagen efter helgen.