Besiktning

Det är du som avflyttande hyresgäst som kontaktar LEMBLA Fastighets AB med begäran om lägenhetsbesiktning med tillhörande förråd.

Kontakta oss så snart du har fått din uppsägningsbekräftelse.

Allt som tillhör hyreslägenheten samt förråd skall besiktigas och skall finnas på plats vid besiktningstillfället.

Inför besiktningen skall ev. heltäckningsmattor avlägsnas, inga golv får vara dolda.

Har skador och onormalt högt slitage uppstått på lägenheten har LEMBLA Fastighets AB rätt att kräva ersättning från dig.

Som avflyttande hyresgäst ansvarar du för att en godkänd flyttstädning sker innan ny hyresgäst flyttar in. Vid bristfällig flyttstädning måste LEMBLA Fastighets AB anlita en städfirma för städning vilket debiteras dig.