Uppsägning av avtal

Uppsägningstiden av ditt hyreskontrakt är 3 hela kalendermånader och uppsägning skall ske skriftligt den sista vardagen innan kommande månadsskifte.

Du är ansvarig för att hyran betalas under hela uppsägningstiden. LEMBLA Fastighets AB har rätt att visa lägenheten för nya intresserade hyresgäster.

Lägenheten skall lämnas senast klockan 12.00, dagen efter att hyresavtalet har upphört att gälla.

Kontakta LEMBLA Fastighets AB för att få blankett för uppsägning av hyresavtal eller ladda ner en blankett här.