Trivsel i tvättstugan

Tvättstugan är ett gemensamt utrymme som regelbundet används av samtliga hyresgäster. Det är därför viktigt att alla städar efter sig när man har använt tvättstugan. För den allmänna trevnaden och för en god grannsämja har LEMBLA Fastighets AB bestämt ett antal regler som skall följas.

Tidsbokning skall ske enligt de metoder som finns just för din fastighet. Det kan vara allt från en handskriven notering på en lista, ett sedvanligt tvättstugelås eller annan bokningsform.

Kontakta vår kundtjänst vid felanmälan.