Sophantering

All sophantering inom LEMBLA Fastighets AB skall ske enligt optimala miljökrav och för en hållbar framtid.

Varje hyresgästs avfall skall källsorteras enligt gällande anvisningar, i fastighetens olika sopkärl, på en återvinningsplats eller på en av kommunens återvinningsstationer.

För att undvika skadedjur i soprummet och andra platser där hyresgästen har möjlighet att slänga avfall, t ex tvättstugan, är det viktigt att det är rent och fritt från skräp och matrester runtom avfallskärlen. Varje hyresgäst ansvarar för att avfallspåsar mm är förslutna och inte läcker.