Om LEMBLA Fastighets AB

LEMBLA Fastighets AB grundades år 1971 och är en privat fastighetsägare. Företaget hette tidigare TAWI Fastighets AB.

LEMBLA Fastighets AB utvecklar, hyr ut och förvaltar bostäder på tillväxtorter i Sverige med en service som förenklar livet för hyresgäster. Vår verksamhet är koncentrerad till Västsverige och vi har idag fastigheter på attraktiva orter som Kungsbacka och Göteborg.

LEMBLA Fastighets AB förvaltar ett hundratal bostäder samt därtill hörande kommersiella lokaler.

LEMBLA Fastighets AB driver verksamheten långsiktigt och präglas av viljan att vara värdeskapande, affärsmässiga, kundfokuserade, nyskapande och ansvarsfulla.