Försäkra hemmet

Teckna alltid en hemförsäkring! Hemförsäkringen är en trygghet att ha och innehåller skydd på en mängd områden förutom ditt bohag.

Det finns t ex skydd för om du själv råkar ut för en skada, skada på din egendom, skyddar dig när du själv kan bli skadeståndsskyldig, stulna ägodelar, rättsskydd, ansvarsskydd och om du skulle bli överfallen.

Kontakta ditt försäkringsbolag för att få en detaljerad information om vad din hemförsäkring gäller för. LEMBLA Fastighets AB:s försäkring gäller inte för din privata egendom.