Besiktning

Lägenheten är alltid besiktigad innan du flyttar in. LEMBLA Fastighets AB önskar att du närvarar vid besiktningen vid en tidpunkt som är överenskommet.

Inflyttningsdag är den 1:a i månaden eller närmaste vardag. En detaljerad information om fastighetens utrymmen samt området lämnas till dig i samband med inflyttningen.