Betala hyran

Hyran skall alltid betalas i förskott och vara LEMBLA Fastighets AB tillhanda senast den sista vardagen i varje månad.

Inbetalning av hyran sker till Bankgiro för respektive fastighetsbolag. Ange alltid FAKTURANUMMER på din inbetalning.

LEMBLA Fastighets AB 5038-6044
Birkagatan AB 592-5052
Hedenlunds Agenturer AB 533-9403
Bogärdes Fastigheter AB 5196-9087

Försent inbetald hyra eller obetald hyra kan leda till uppsägning av hyresavtalet. Var därför noga med att alltid betala hyran i tid. Saknar du hyresavier från oss måste du omgående ta kontakt med oss. Din hyra måste ändå betalas i tid även om du saknar en hyresavi.

Uteblir hyran skickas ärendet vidare till inkasso vilket medför ökade kostnader för avgift och dröjsmålsränta. Undlåter hyresgästen att betala inkassokravet skickas ärendet vidare till Kronofogdemyndigheten med en ansökan om betalningsföreläggande samt avhysning.