Källarförråd

Varje lägenhet har ett förråd i källaren. LEMBLA Fastighets AB tar inget ansvar för det du förvarar i källarförrådet.

Undvik att placera saker direkt på golvet då de kan bli fuktskadade. För allas säkerhet får inga brand- och miljöfarliga ämnen förvaras i källarförrådet.

Blockera inga gångar i källaren med cyklar, pulkor och möbler mm. Gångarna måste alltid hållas fria av utrymmesskäl enligt brandskyddsreglerna.

Det är förbjudet att placera brandfarligt material i källargångarna såsom skräp. Skräp hänvisas till soprum enligt anvisningar.

Förvara inga saker av större värde i källarförrådet. Stöldmärk gärna saker som du förvarar där. Kolla vad villkoren i din hemförsäkring säger om ägodelar i källarförråd och vad som anses vara stöldbegärlig egendom.

Glöm inte att låsa ditt förråd och källardörr när du är klar. Släck belysningen.